top of page

ללב/

כשרק התחלתי עם הבלוג זה היה בשביל התמונות ולא התכוונתי לכתוב בכלל. ואז כתבתי כדי להסביר מה רואים בתמונות ובעיקר כי חששתי שהן לא מספיק טובות בשביל לעמוד בפני עצמן. ואז התחלתי לכתוב קצת יותר מהלב, ואז רציתי לספר על הפלאים שאני רואה. עדיין קצת קשה לי לקרוא לזה בלוג טיולים גם בגללי וגם כי זה לא בדיוק זה- אולי יותר יומן מסע, אבל כן רציתי ואני עדיין רוצה להיות הכלי שדרכו המקומות, הסיפורים, הרגעים, היופי והעניין מגיעים לעוד אנשים בעולם. אני מקווה שהם מצליחים לעבור את תיווכי המסכים ושאתם מצליחים להרגיש אותם קצת.

bottom of page